Аналізи

Ціни на аналізи та дослідження у клініці Sodia

Використовуйте пошук щоб знайти потрібну інформацію


Код

Назва дослідження

Строк надання

Ціна

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1001Аланінамінотрансфераза (АLТ)1 роб.дн.120
1002Аспартатамінотрансфераза (АSТ)1 роб.дн.120
1003Азот сечовини1 роб.дн.120
1004Альбумін1 роб.дн.110
1005Амілаза1 роб.дн.110
1006Амілаза панкреатична1 роб.дн.120
1007Білірубін загальний, прямий, непрямий1 роб.дн.210
1065Аміак в плазмі крові1 роб.дн.300
1008Білірубін загальний1 роб.дн.110
1009Білірубін прямий1 роб.дн.110
1010Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г)4 роб.дн.250
1011Глюкоза1 роб.дн.140
1055Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення)1 роб.дн.210
1061Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення)1 роб.дн.260
1053Глюкоза, експрес-тест1 роб.дн.110
1012Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT)1 роб.дн.120
1054Гастрин1 роб.дн.600
1013Діастаза сечі1 роб.дн.110
1014Загальний білок1 роб.дн.120
1015Креатинін1 роб.дн.120
1016Лактатдегідрогеназа (LDH)1 роб.дн.120
1063Лактат1 роб.дн.270
1017Лужна фосфатаза1 роб.дн.120
1062Панкреатична еластаза в калі - кількісн.3 роб.дн.730
3324Панкреатична еластаза в сироватці крові, кількісне визначення6 роб.дн.1050
1018рН крові1 роб.дн.100
1019Сечова кислота1 роб.дн.120
1020Сечовина1 роб.дн.120
1021Тимолова проба1 роб.дн.120
1049Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула)4 роб.дн.1500
1022ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін)5 роб.дн.3400
1023Холінестераза1 роб.дн.120
1024Церулоплазмін1 роб.дн.240

ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

1025Аполіпопротеїн А11 роб.дн.145
1026Аполіпопротеїн В1 роб.дн.145
1027Ліпаза1 роб.дн.135
1050Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)1 роб.дн.110
1051Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)1 роб.дн.110
1052Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)1 роб.дн.110
1028Тригліцериди1 роб.дн.115
1029Холестерин1 роб.дн.115
9043Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності)1 роб.дн.480

МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ

1030Залізо (Fe)1 роб.дн.120
1031Калій (K)1 роб.дн.110
1032Кальцій (Ca)1 роб.дн.110
1059Кальцій (Ca) в сечі1 роб.дн.110
1033Кальцій іонізований (iСа)1 роб.дн.190
1034Магній (Mg)1 роб.дн.110
1035Мідь (Cu)1 роб.дн.230
1036Натрій (Na)1 роб.дн.110
1037Фосфор (P)1 роб.дн.110
1060Фосфор (P) в сечі1 роб.дн.110
1038Хлор (Cl)1 роб.дн.120
1039Цинк (плазма гепарин) (Zn)1 роб.дн.450

РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

1040Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - якісн.1 роб.дн.110
1058Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.1 роб.дн.135
1041Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)3 роб.дн.500
1042Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV)3 роб.дн.610
1043Ревматоїдний фактор - якісн.1 роб.дн.110
1056Ревматоїдний фактор - кількісн.1 роб.дн.135
1044Сіалові кислоти2 роб.дн.110
1045Серомукоїди2 роб.дн.120
1046С-реактивний білок (CRP) - якісн.1 роб.дн.110
1057С-реактивний білок (CRP) - кількісн.1 роб.дн.135
1047С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) - кількісн.1 роб.дн.250
1048Формолова проба2 роб.дн.110

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2000Загальний аналіз крові (12 показників)1 роб.дн.180
2001Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ)1 роб.дн.220
2017Ретикулоцити1 роб.дн.150
2002Група крові (АВ0), резус фактор (Rh)1 роб.дн.240
2003Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса)1 роб.дн.380
2023Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл)1 роб.дн.380
2004Антитіла по системі АВ0 (гемолізини)1 роб.дн.400
2005Аналіз сечі загальний (ЗАС)1 роб.дн.150
2006Аналіз сечі за Зимницьким1 роб.дн.180
2007Аналіз сечі за Нечипоренко1 роб.дн.140
2008Аналіз сечі на білок (добова порція)1 роб.дн.110
2009Аналіз сечі на кетони1 роб.дн.110
2010Аналіз сечі на цукор (добова порція)1 роб.дн.110
1013Діастаза сечі1 роб.дн.110
2011Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС1 роб.дн.230
2012Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації)1 роб.дн.200
2013Аналіз кала загальний (копрограма)1 роб.дн.200
2014Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших1 роб.дн.180
2015Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз), змив з анусу1 роб.дн.180
2021Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)1 роб.дн.200
2016Кал на приховану кров1 роб.дн.170
2018Загальний аналіз мокроти1 роб.дн.290
2019Загальний аналіз ліквору1 роб.дн.290
2020Аналіз плевральної рідини1 роб.дн.320

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ

2101D-димер1 роб.дн.250
2102Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)1 роб.дн.115
2103Вовчаковий антикоагулянт1 роб.дн.400
2104Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR)1 роб.дн.380
2105Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)1 роб.дн.130
2106Протромбіновий індекс1 роб.дн.100
2107Протромбіновий час1 роб.дн.100
2110Проторомбін за Квіком (%)1 роб.дн.120
2111Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%)1 роб.дн.165
2108Тромбіновий час1 роб.дн.115
2109Фібриноген1 роб.дн.120

МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2201Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри, вміст папул)1 роб.дн.200
2202Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози1 роб.дн.160
2203Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)1 роб.дн.200
2204Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix1 роб.дн.190
2205Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий)1 роб.дн.180
2213Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка за критеріями Хей-Айсон (на склі)3 роб.дн.220
2209Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини2 роб.дн.200
2118Цитоморфологічний аналіз біологічних рідин3 роб.дн.280
2206ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)2 роб.дн.280
2215ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014)3 роб.дн.470
2214Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі)2 роб.дн.280
2210Цитологічне дослідження харкотиння (на склі)2 роб.дн.280
2211Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 препарата)2 роб.дн.270
2212Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних (1 препарат)2 роб.дн.150
2207Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу)1 роб.дн.180
2208Спермограма (лише у відділенні за адресою м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)2 роб.дн.460

ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

ГЕПАТИТ А

3001Гепатит А, антитіла IgM 2 роб.дн.300
3033Гепатит А, антитіла IgG2 роб.дн.----
3034Гепатит А, сумарні антитіла IgM+IgG+IgA2 роб.дн.300
3031Гепатит А, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.450

ГЕПАТИТ В

3002Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - якісн.1 роб.дн.300
3024Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - кількісн.2 роб.дн.400
3003Гепатит В (anti-HbsAg), антитіла IgG - кількісн.2 роб.дн.320
3004Гепатит В HbeAg2 роб.дн.320
3005Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG2 роб.дн.320
3006Гепатит В, антитіла IgM до HbcАg)2 роб.дн.280
3007Гепатит В, антитіла IgG до HbcАg)2 роб.дн.280
3029Гепатит В, антитіла сумарні до Hbcor Ag (Anti-HBcor)4 роб.дн.300
3008Гепатит В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.600
3009Гепатит В (HBV), плазма крові, генотипування (A, B, C, D тип), методом ПЛР Real-Time - якісн.5 роб.дн.----
3021Гепатит В (HВV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 5 МО/мл) - кількісн.6 роб.дн.850
3010Гепатит В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 150 IU/ml) - кількісн.5 роб.дн.----

ГЕПАТИТ С

3011Гепатит С, антитіла IgМ до HCV2 роб.дн.250
3012Гепатит С, антитіла IgG до HCV2 роб.дн.290
3013Гепатит С, сумарні антитіла IgM+IgG до HCV2 роб.дн.330
3019Гепатит С different, визначення IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS52 роб.дн.400
3014Гепатит С (HCV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.600
3015Гепатит С вірус - HCV генотипування РНК (1,2,3), методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.700
3020Гепатит С (HCV), плазма крові - генотипування (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.----
3028Гепатит С (HСV), плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 15 МО/мл) - кількісн.7 роб.дн.1200
3016Гепатит С (HCV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time (аналітична чутливість від 300 IU/ml) - кількісн.5 роб.дн.----

ІНШІ ФОРМИ ГЕПАТИТІВ

3017Гепатит D (HDV), антитіла IgG 2 роб.дн.----
3030Гепатит D (HDV), сумарні антитіла IgM+IgG до HDV3 роб.дн.----
3032Гепатит D (HDV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.400
3035Гепатит TTV, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.----
3018Гепатит G (HGV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.600

TORCH – ІНФЕКЦІЇ

ГЕРПЕС 1,2 типи

3101Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG 2 роб.дн.240
3102Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ 2 роб.дн.240
3103Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.300
3104Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.300
3120Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG2 роб.дн.240
3119Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgМ2 роб.дн.240
3123Герпес типування HSV1, HSV2, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.330
3202Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG3 роб.дн.240
3226Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ2 роб дн.240
3124Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу6 роб.дн.320

ГЕРПЕС 3 тип

3412Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG2 роб.дн.300
3413Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM2 роб.дн.300
3448Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgА6 роб.дн.530
3414Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.350

ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСИ (EBV)

3447Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA2 роб.дн.250
3449Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA2 роб.дн.250
3417Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA2 роб.дн.230
3400Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA2 роб.дн.230
3418Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA2 роб.дн.250
3450Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр6 роб.дн.350
3419Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.300
3439Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - кількісн.3 роб.дн.330

ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ

3114Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG 2 роб.дн.240
3115Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ 2 роб.дн.240
3122Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG2 роб дн.510
3116Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив, методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.310
3117Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.310
3118Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - кількісн.4 роб.дн.330

ГЕРПЕС 6 тип

3446Герпес (Herpes virus) 6 тип, антитіла IgG3 роб.дн.300
3415Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.300
3416Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб дн.300
3453Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - кількісн.3 роб.дн.350

ГЕРПЕС 7 тип

3451Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.300

ГЕРПЕС 8 тип

3452Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР - якісн.3 роб.дн.300

КРАСНУХА

3105Краснуха (Rubella), антитіла IgG2 роб.дн.240
3106Краснуха (Rubella), антитіла IgМ2 роб.дн.240
3125Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG)2 роб.дн.400

ТОКСОПЛАЗМОЗ

3107Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 2 роб.дн.240
3108Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ2 роб.дн.240
3109Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.340
3121Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG3 роб.дн.560

ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

99112 ІПСШ (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпевірусу HSV 1, 2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип) зішкріб, методом ПЛР - якісн.3 роб. дн.2590

ГАРДНЕРЕЛЬОЗ

3201Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.250

ГОНОРЕЯ

3203Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.250

КАНДИДОЗ

3204Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.280
3237Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.450
3239Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб.дн.550

МІКОПЛАЗМОЗ

3205Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG2 роб.дн.220
3206Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ2 роб.дн.220
3207Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.220
3232Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн.2 роб.дн.----
3208Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.220
3231Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн.2 роб.дн.----

ХЛАМІДІОЗ

3126Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG до білку теплового шоку2 роб.дн.----
3110Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG 1 роб.дн.240
3111Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА 1 роб.дн.280
3112Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ 1 роб.дн.240
3113Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.300
3233Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн.2 роб.дн.----
3210Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 2 роб.дн.400
3211Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time2 роб.дн.400
3247Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time2 роб.дн.----
3212Папіломавіруси ВПЛ 31, 33 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 2 роб.дн.----
3213Папіломавіруси ВПЛ 35, 45 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 2 роб.дн.----
3214Скринінг ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції без визначення окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 2 роб.дн.----
3215Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time2 роб.дн.----
3235Генотипування ВПЛ 12 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 3 роб.дн.----
3245Скринінг ВПЛ 14 типів скринінг (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типи) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, без визначення окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time2 роб.дн.----
3229Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 2 роб.дн.----
3242Генотипування ВПЛ 28 типів (19 високоонкогенних: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82 і 9 низькоонкогенних: 6,11,40,42,43,44,54,61,70) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 3 роб.дн.900
3227Квант-4 ВПЛ (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) - кількісне дослідження на наявність ПВЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 3 роб.дн.----
3223Квант-15 ВПЛ (HPV 6,11), (HPV 16,31,33,35,52,58), (HPV 18,39,45,59), HPV 56, HPV 51, HPV 68 - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції по групах та з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 3 роб.дн.790
3224Квант-21 ВПЛ (HPV 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time3 роб.дн.850

СИФІЛІС

3209Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR)1 роб.дн.150
3243Кардіоліпінові антитіла-VDRL - якісн.1 роб.дн.150
3244Реакція Вассермана (RW)1 роб.дн.150
3216Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу1 роб.дн.250
3228Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG1 роб.дн.300
3238Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.270

ТРИХОМОНІАЗ

3217Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG2 роб.дн.240
3218Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн. 2 роб.дн.250

УРЕАПЛАЗМОЗ

3219Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG2 роб.дн.240
3220Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM2 роб.дн.240
3221Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.250
3222Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.250
3225Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.250
3234Уреаплазма spp.(Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - кількісн.2 роб.дн.----
3236Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.3 роб. дн.250

БІОЦЕНОЗИ

5038Фемофлор 16. Оцінка флороценозу жіночого урогенітального тракту (Lactobacillus spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp. бактеріолоігчний метод (без чутливості до антибіотиків); Gardnerella vaginalis, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, CMV методом ПЛР Real-Time)
4 роб. дн.1450
5052Андрофлор 16. Оцінка флороценозу чоловічого урогенітального тракту (Lactobacillus spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp. бактеріолоігчний метод (без чутливості до антибіотиків); Gardnerella vaginalis, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, CMV методом ПЛР Real-Time)4 роб. дн.1450
5039Фемофлор 11. Оцінка флороценозу жіночого урогенітального тракту (Gardnerella vaginalis, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, CMV методом ПЛР Real-Time)4 роб. дн.1220
5051Андрофлор 11. Оцінка флороценозу чоловічого урогенітального тракту (Gardnerella vaginalis, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, CMV методом ПЛР Real-Time)4 роб. дн.1220
5053Флороценоз 11 (UROGEN): Mycoplasma hominis, Mycoplasma spp., Ureaplasma urealiticum/parvum, Neisseria spp., S. aureus, Str. Agalactiae, Enterococcus spp., E.coli, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis. Чутливіть Mycoplasma, Ureaplasma до антибіотиків3 роб. дн.1350
5054Флороценоз. Кандиди (3 види), у/г зішкріб, мазок з ротоглотки, секрет простати, сеча, сперма, та ін. якісне визначення методом ПЛР (Candida albicans, candida glabrata, candida krusei)3 роб. дн.450
5055Флороценоз. Кандиди (5 видів), у/г зішкріб, мазок з ротоглотки, секрет простати, сеча, сперма, та ін. якісне визначення методом ПЛР (С.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis)3 роб. дн.550
5056Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту, методом ПЛР + бактеріолоігчний метод (Candida albicans, candida glabrata, candida krusei якісне визначення методом ПЛР; Lactobacillus spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp. бактеріолоігчний метод (без чутливості до антибіотиків))3 роб. дн.1100
991Пакет №991 «Урогенітальний (12 ІПСШ)»: Міколазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Кандида (Candida albicans); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Цитомегаловірус (Cytomegalovirus); Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип); Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) зішкріб, методом ПЛР - якісне визначення3 роб. дн.2590
5016Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.)3 роб.дн.----
5017Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний))3 роб.дн.----
3241Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР Real-Time (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Bacteria, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.)3 роб.дн.----
5034Флороценоз. Скринінг бактеріального вагінозу, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae)3 роб.дн.----
5035Флороценоз. Аероби, зішкріб, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.)3 роб.дн.----
5036Флороценоз. Mycoplasma_Ureaplasma, кількісне визначення, методом ПЛР Real-Time (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis)3 роб.дн.----
5020Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Streptococcus spp, Staphylococcos spp, Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp, Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp; Bacteroides spp. /Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp.)3 роб.дн.----
5027Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis)3 роб.дн.----
5018IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B); чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків 2 роб.дн.650
5023Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans)3 роб.дн.650

ІНШІ ІНФЕКЦІЇ

3467ВІЛ 1/2 (HIV 1/2), плазма крові, методом ПЛР, якісне дослідження6 роб.дн.600
3406Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2)2 роб.дн.380
3420Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG3 роб.дн.250
3430Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM5 роб.дн.250
3435Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння, методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.300
3423Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG 3 роб.дн.250
3436Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM4 роб.дн.250
3424Аденовірус (Adenovirus), змив з кон'юнктиви ока, кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.420
3425Ентеровірус (Enterovirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time -якісн.4 роб.дн.420
3426Ротавіруси (Rotavirus), кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.420
3427Парвовірус (Parvovirus B19), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.450
3428Вірус грипу А, В, зішкріб, типування методом ПЛР Real-Time1 роб.дн.480
3474Вірус грипу А, В, SARS CoV 2 типування (швидкий тест)1 роб.дн.400
3429Кашлюк (Bordetella pertussis), паракашлюк (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.----
3431Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM 3 роб.дн.400
3432Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG3 роб.дн.400
3475Кашлюк Bordetella spp., зішкріб зротоглотки, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення 3 роб.дн.350
3433Вірус кору, антитіла IgM 2 роб.дн.450
3434Вірус кору, антитіла IgG 2 роб.дн.300
3440Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM 4 роб.дн.530
3456Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG4 роб.дн.320
3457Правець (Clostridium tetani), антитіла IgG4 роб.дн.630
3441Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG 3 роб.дн.630
3466Т-лімфотропний вірус І, ІІ, антитіла IgG+IgM2 роб.дн.700

КОРОНАВІРУС

3464Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgА (методом ІФА)1 роб.дн.350
3408Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM (методом ІФА)1 роб.дн.350
3409Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG (методом ІФА)1 роб.дн.350
3465Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG до S-білку (методом ІФА)2 роб.дн.280
3463Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), сумарні антитіла IgM+IgG (методом ІФА)1 роб.дн.280
3410Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM, IgG (швидкий тест)1 роб.дн.280
3407Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген, зішкріб з ротоглотки, носоглотки (швидкий тест)1 роб.дн.200
3411Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), зішкріб з ротоглотки, носоглотки, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення1 роб.дн.500
3468Коронавірус SARS-CoV-2/Грип Комплекс (Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19); Вірус грипу A; Вірус грипу B), зішкріб з ротоглотки, носоглотки, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення1 роб.дн.800

ІЄРСІНІОЗ

3469Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica), антитіла IgA5 роб.дн.420
3470Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica), антитіла IgG5 роб.дн.420
3471Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica.), антитіла IgA, метод Western Blot4 роб.дн.900
3472Ієрсініоз (Yersinia enterocolitica.), антитіла IgG, метод Western Blot4 роб.дн.900

ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

3421Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG2 роб.дн.----
3422Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча, методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.400
3442Квантіфероновий тест (діагностика латентного туберкульозу)5 роб.дн.2500

КЛІЩОВІ ІНФЕКЦІЇ

КЛІЩОВИЙ ЕНЦЕФАЛІТ

3401Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG3 роб.дн.360
3402Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ3 роб.дн.360
3455Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), кліщ, плазма крові, методом ПЛР - якісн.3 роб.дн.450
3445Кліщові інфекції, мультиплекс (Tick-borne encephalitis virus (TBEV), B. burgdorferi sl, A. Phagocitophillum, E.chaffencis/E.muris), кліщ, плазма крові, методом ПЛР - якісн.3 роб.дн.720

БОРЕЛІОЗ

3404Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG3 роб.дн.300
3403Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM3 роб.дн.300
3437Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot4 роб.дн.700
3438Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot4 роб.дн.700
9053Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot4 роб.дн.1200
3461Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia, LineBlot: VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; p41: нативний флагелін Borrelia afzelii; p39: нативний BmpA Borrelia afzelii; p25 Ba: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia afzelii; p25 Bb: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia burgdoferi; p25 Bg: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii; метод Western Blot4 роб.дн.700
3462Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia, LineBlot: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii; VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; VlsE Bg: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia garinii; LBa: ліпід Borrelia afzelii; LBb: ліпід Borrelia burgdoferi; p83 Ba: білок мембранних везикул Borrelia afzelii; p41 Bg: нативний флагелін Borrelia garinii; p39 Bg: нативний BmpA Borrelia garinii; p25: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii; р58; р21; р19; р18; метод Western Blot4 роб.дн.700
3460Бореліоз, антитіла IgG+IgM LineBlot: (Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii; VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; VlsE Bg: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia garinii; LBa: ліпід Borrelia afzelii; LBb: ліпід Borrelia burgdoferi; p83 Ba: білок мембранних везикул Borrelia afzelii; p41 Bg: нативний флагелін Borrelia garinii; p39 Bg: нативний BmpA Borrelia garinii; p25: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii; р58; р21; р19; р18; Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; p41: нативний флагелін Borrelia afzelii; p39: нативний BmpA Borrelia afzelii; p25 Ba: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia afzelii; p25 Bb: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia burgdoferi; p25 Bg: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii) метод Western Blot4 роб.дн.1700
3454Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), кліщ, плазма крові, методом ПЛР -якісн.3 роб.дн.550

ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ

3301Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG2 роб.дн.420
3320Аскаридоз (Ascaris spp.), кал, методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.900
3302Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG2 роб.дн.320
3303Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі2 роб.дн.320
3304Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA2 роб.дн.320
3305Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG2 роб.дн.320
3306Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG2 роб.дн.320
3307Трихінели (Trichinella), антитіла IgG2 роб.дн.320
3308Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі - якісн.2 роб.дн.450
3315Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА 4 роб.дн.220
3316Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ4 роб.дн.220
3309Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG1 роб.дн.250
3314Хелікобактер (Helicobacter pilory), сумарні антитіла 4 роб.дн.250
3317Хелікобактер (Helicobacter pilory), кал, біоптат зі слизової шлунку та ін., методом ПЛР Real-Time - якісн.4 роб.дн.450
3311Кальпротектин в калі - якісн.1 роб.дн.500
3312Кальпротектин в калі - кількісн.3 роб.дн.750
3313Лактоферин в калі - якісн.4 роб.дн.900
1062Панкреатична еластаза в калі - кількісн.3 роб.дн.730
3324Панкреатична еластаза в сироватці крові, кількісне визначення6 роб.дн.1050
3310ГКІ-скрін (гострі кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал, методом ПЛР Real-Time - якісн.2 роб.дн.700
3318Гельмінтози (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), кал, методом ПЛР - якісн.4 роб.дн.1300
3319Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), кал, методом ПЛР - якісн.4 роб.дн.1300
3323Клостридия (Clostridium difficile), кал, методом ПЛР - якісн.4 роб.дн.800

ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ

7012Гліадин, антитіла IgA3 роб.дн.420
7002Гліадин, антитіла IgG3 роб.дн.420
7003Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази3 роб.дн.500
7004Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази3 роб.дн.500
8009Антитіла IgE до алергенів глютену2 роб.дн.280
7013Целіакія, панель І: Антитіла IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), Антитіла IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF), метод Western Blot4 роб.дн.900
7014Целіакія, панель ІІ: Антитіла IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), Антитіла IgA до трансглутамінази (tTG), метод Western Blot4 роб.дн.900

АНЕМІЯ

3501Еритропоетин1 роб.дн.380
3502Вітамін В-12 (Ціанокобаламін)1 роб.дн.250
1030Залізо (Fe)1 роб.дн.120
3503Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна1 роб.дн.200
3504Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)1 роб.дн.200
3505Насичення трансферину залізом1 роб.дн.250
3506Трансферин1 роб.дн.200
3507Феритин1 роб.дн.260
3508Фолієва кислота1 роб.дн.250

ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ

3601Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)3 роб.дн.450
3602Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)1 роб.дн.250
3603Антитіла до тиреопероксидази (APO)1 роб.дн.250
3604Тиреоглобулін (TG)1 роб.дн.240
3605Тиреотропний гормон (TSH)1 роб.дн.200
3606Тироксин вільний (FT4)1 роб.дн.200
3607Тироксин загальний (Т4)1 роб.дн.200
3608Трийодтиронін вільний (FT3)1 роб.дн.200
3609Tрийодтиронін загальний (T3)1 роб.дн.200
3610Йод в сечі1 роб.дн.240

РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ

3701Антимюллерів гормон3 роб.дн.550
3702Антиспермальні антитіла (сироватка)3 роб.дн.350
3703Антиспермальні антитіла (сперма)3 роб.дн.350
3704Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG)1 роб.дн.240
3713Дигідротестостерон3 роб.дн.370
3714Інгібін B3 роб.дн.600
3705Естрадіол (E2)1 роб.дн.220
3706Лютеїнізуючий гормон (LH)1 роб.дн.240
3715Макропролактин3 роб.дн.500
3707Прогестерон (PRG)1 роб.дн.220
3708Пролактин (PRL)1 роб.дн.230
3709Тестостерон загальний (TES)1 роб.дн.230
3710Тестостерон вільний (FTES)1 роб.дн.270
9023Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону1 роб.дн.430
3711Фолікулостимулюючий гормон (FSH)1 роб.дн.220
3712Хоріонічний гонадотропін (HCG) (β-ХГЛ загальний) з 1-го тижня вагітності включно1 роб.дн.250

ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

4401Альфафетопротеїн (AFP)1 роб.дн.250
4402Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ вільний) - з 10 по 16 тижнів вагітності включно1 роб.дн.250
4403Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А)1 роб.дн.250
4404Естріол некон’югований (Е3)1 роб.дн.230
4405Плацентарний лактоген (HPL)3 роб.дн.350
4406Плацентарний фактор росту (PIGF)3 роб.дн.700
4407Хоріонічний гонадотропін людини (β-ХГЛ загальний) - з 1-го тижня вагітності включно1 роб.дн.250
9073Пакет №9073 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру вагітності для перерахунку ризику вроджених вад з використанням програмного забезпечення Astraya: PAPP + β - ХГЛ вільний (Cobas e411, Roche)» *Без розрахунку ризику3 роб.дн.800
9031Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 52 роб.дн.490
9032Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат.; Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 52 роб.дн.530
4408НІПТ SAGE NADIYA. Неінвазивна діагностика хромосомних аномалій плода за кров’ю вагітної жінки (визначення анеуплоїдій 1-22 пари хромосом, в тому числі трисомії 13,18,21 пари, визначення статі за Х,У хромосомами) - забір матеріалу здійснюється за попереднім записом12 роб.дн.16800
959Пакет №959 «Скринінг 1 триместру вагітності»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), без розрахунку ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 51 роб.дн.480
960Пакет №960 «Скринінг 2 триместру вагітності»: Альфафетопротеїн (AFP); Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат; Естріол некон’югований (Е3), без розрахунку ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 51 роб.дн.520

ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ

3801Глікозильований гемоглобін (HbA1c)1 роб.дн.230
3802Інсулін1 роб.дн.230
3806Антитіла IgG до інсуліну - кількісн.3 роб.дн.750
3803С-пептид1 роб.дн.240
3804Фруктозамін (глікозильований альбумін)2 роб.дн.240
3805Лептин5 роб.дн.540
9009Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові1 роб.дн.330

ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ

3901Кальцитонін1 роб.дн.400
3902Остеокальцин1 роб.дн.400
3903Паратгормон1 роб.дн.240
3904Пірилінкс Д (сеча)2 роб.дн.420
3905Бета-CrossLaps (маркер кісткової резорбції)1 роб.дн.750

СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ

4001NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)2 роб.дн.1200
4002Гомоцистеїн1 роб.дн.420
4003Креатинфосфокіназа загальна (КФК)1 роб.дн.120
4004Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)1 роб.дн.220
4005Тропонін I -кільк.1 роб.дн.300

ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ

410117-ОН-оксипрогестерон2 роб.дн.240
4102Адренокортикотропний гормон (АКТГ)1 роб.дн.350
4103Альдостерон3 роб.дн.400
4106Андростендіон4 роб.дн.400
4109Дегідроепіандростерон (DHEA)3 роб.дн.350
4104Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)1 роб.дн.250
4105Кортизол (в сироватці )1 роб.дн.300
4108Кортизол (в слині )2 роб.дн.340
4107Кортизол (в сечі )2 роб.дн.340
4110Метанефрини загальні (у добовій сечі)5 роб.дн.600
3715Макропролактин3 роб.дн.500
4111Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) (забір біоматеріалу до 15:00 за адресою: м.Київ, вул. Л.Мацієвича, 5/1)3 роб.дн.990
9075Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (забір біоматеріалу до 15:00 за адресою: м.Київ, вул. Л.Мацієвича, 5/1)3 роб.дн.1200

ПОКАЗНИКИ РОСТУ

4203Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)3 роб.дн.450
4201Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I)3 роб.дн.330
4202Соматотропний гормон (СТГ)1 роб.дн.240

МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ

4301Прокальцитонін1 роб.дн.700
1046С-реактивний білок (CRP) - якісн.1 роб.дн.110
1047С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) - кількісн.1 роб.дн.250

ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

4501Альфафетопротеїн (АФП) - онко1 роб.дн.250
4502Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА)3 роб.дн.460
4503Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко1 роб.дн.250
4517Бета-2-мікроглобулін (β2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)3 роб.дн.320
4522Білок Бенс-Джонса - маркер мієломних онкопатологій (сеча)7-8 роб.дн.800
4504Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)5 роб.дн.----
4505Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)1 роб.дн.400
4519Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми3 роб дн.550
4506Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)3 роб.дн.420
4524Онкомаркер меланоми та ушкодження мозку білок S-1002 роб.дн.680
4507Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)1 роб.дн.250
4508Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)1 роб.дн.250
4521Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50)1 роб.дн.650
4509Онкомаркер шлунку (СА 72-4)3 роб.дн.380
4518Онкомаркер шлунку (CA 242)3 роб.дн.420
4510Онкомаркер яєчників (НЕ 4)2 роб.дн.490
4511Онкомаркер яєчників (СА 125)1 роб.дн.250
4512Простатична кисла фосфотаза (РАР)1 роб.дн.270
4513Простато-специфічний антиген загальний (PSA)1 роб.дн.240
4514Простато-специфічний антиген вільний (fPSA)1 роб.дн.240
4515Раково-ембріональный антиген (РЕА)1 роб.дн.250
3604Тиреоглобулін (TG)1 роб.дн.240
4516Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко1 роб.дн.250
9018Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ 4); Онкомаркер яєчників (СА 125)2 роб.дн.720
9021Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт1 роб.дн.400

АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

4601Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС)3 роб.дн.280
4602Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) 3 роб.дн.500
4627Антимітохондріальні антитіла (AMA, метод непрямої імунофлюорисценції)12 роб.дн.600
4603Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen)3 роб.дн.470
4629Мікросоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод непрямої імунофлюорисценції)10 роб.дн.520
4610Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM)3 роб.дн.470
4611Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM5 роб.дн.390
4613Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG5 роб.дн.390
4617Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgА5 роб.дн.400
4614Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM5 роб.дн.320
4612Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG5 роб.дн.320
4618Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА5 роб.дн.320
4615Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG4 роб.дн.420
4616Аутоантитіла до односпіральної ДНК, IgG4 роб.дн.500
4619LE клітини2 роб.дн.160
4604Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одноланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК)7 роб.дн.750
4605Антифосфоліпідні антитіла IgG3 роб.дн.350
4606Антифосфоліпідні антитіла IgМ3 роб.дн.350
2103Вовчаковий антикоагулянт1 роб.дн.400
4608Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot5 роб.дн.1200

ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

4701Гістологічне дослідження (біопсія)7-10 роб.дн.500
4702Гістологічне дослідження (операційного матеріалу)10 роб.дн.1150

ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ІГХ)

4703ІГХ. Молекулярний тип раку молочної залози (Er, Pr, Her2, Ki-67)10 роб.дн.2250
4704Імуногістохімічне визначення експресії протеїну р16 (tumor suppressor protein) та Ki-67 в сквамозному епітелії по біопсіях шийки матки10 роб.дн.1550
4705Визначення експресії Кі-67, маркер активної проліферації10 роб.дн.700
4706Визначення HPV-асоційованої патології (сурогатний маркер) p16, маркер діагностики диспластичних процесів в шийці матки10 роб.дн.700
4707Дослідження гормонального статусу ендометрію (визначення ІГХ маркерів ER, PR), маркери діагностики фертильності та оцінки злоякісності процесів в тканинах матки10 роб.дн.1350
4708Визначення естрогенового рецептору ER, маркер діагностики фертильності та оцінки злоякісності процесів в тканинах матки10 роб.дн.700
4709Визначення прогестеронового рецептору РR, маркер діагностики фертильності та оцінки злоякісності процесів в тканинах матки10 роб.дн.700
4710Діагностика хронічного ендометриту (CD-138)10 роб.дн.800
4711Діагностика хронічного ендометриту та визначення NK-клітин (CD 138, CD 56)10 роб.дн.1400

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

5001Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (без чутливості до антибіотиків)3 роб.дн.350
5002Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (з чутливістю до антибіотиків)4 роб.дн.450
5003Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (дифтерія)(зів) + антибіотикограма5 роб.дн.420
5004Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (дифтерія)(ніс) + антибіотикограма5 роб.дн.420
5041Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(зів) + антибіотикограма (обстеження пацієнтів з ЛОР-інфекціями, підозрою на дифтерію, контактних осіб з хворими на дифтерію; згідно Наказу МОЗ № 192 від 03.08.1999 р. рекомендовано призначати з бак дослідженням зіву(код 5006)2-5 роб.дн.420
5042Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(ніс) + антибіотикограма (обстеження пацієнтів з ЛОР-інфекціями, підозрою на дифтерію, контактних осіб з хворими на дифтерію; згідно Наказу МОЗ № 192 від 03.08.1999 р. рекомендовано призначати з бак дослідженням носу (код 5006)2-5 роб.дн.420
5005Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма5 роб.дн.420
5006Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон'юнктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо та ін. біоматеріал) + антибіотикограма5 роб.дн.420
5028Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон'юнктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) з чутливістю до бактеріофагів та антибіотиків8 роб.дн.460
5007Бак дослідження мокроти + антибіотикограма5 роб.дн.420
5008Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма5 роб.дн.400
5009Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма11 роб.дн.550
5010Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма8 роб.дн.450
5029Бак дослідження на дисбіоз кишківника з чутливістю до бактеріофагів та антибіотиків8 роб.дн.500
5012Бак дослідження на кандидоз + чутливість до протигрибкових препаратів10 роб.дн.400
5024Бак дослідження на патогенні гриби (14 видів) з чутливістю роду Candida spp., Aspergillus spp. до протигрибкових препаратів10 роб.дн.420
5013Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів)10 роб.дн.400
5014Бак дослідження на носійство стафілококку + антибіотикограма5 роб.дн.400
5015Бак дослідження на β-гемолітичний стрептококк + антибіотикограма5 роб.дн.400
5030Бак дослідження на Streptococcus agalactiae (стрептококк групи В)5 роб.дн.420
5019Бактеріологічне дослідження на носійство кишкових інфекцій + антибіотикограма (профілактичний огляд)5 роб.дн.420
5022Виявлення антитіл до Vi-антигену (збудник черевного тифу)2 роб.дн.400

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

6014Імунограма (комплексне імунологічне визначення імунного статусу): CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD4/CD8, IgA, IgG, IgM, ЦІК, фагоцитоз4 роб.дн.890
6001Імунограма скринінг: CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD3+HLA-DR+, CD22+, IgG, IgM, IgA7 роб.дн.1800
6002Імунограма клітинний імунітет: лейкоцити, гранулоцити, моноцити, лімфоцити, оцінка субпопуляцій лімфоцитів в крові (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+/CD8+, CD19+, CD19+CD5+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8- )7 роб.дн.1500
6003Імунограма розгорнута (репродуктивна, IVF): лейкоцити, моноцити, гранулоцити, лімфоцити, субпопуляції T-лімфоцитів (CD3+, CD3+HLA-DR+, CD3+69+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD5-, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+, CD3+CD4+HLA-DR+,CD3+CD4+CD69+, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4+CD158a+, CD3+CD8+, CD3+CD8+HLA-DR+, CD3+CD8+CD69+, CD3+CD8+CD56+, CD3+CD8+CD158a+, CD4+/CD8+), субпопуляції В-лімфоцитів (CD19+, CD19+CD5+), NK-клітини та NK-клітини bright, (CD3-CD56+, CD3-CD56+HLA-DR+, CD3-CD56+CD69+, CD3-CD56+CD8+, CD3-CD56+CD158a+), NKT-клітини (CD3+CD8+CD56-, CD3+CD8+CD56-HLA-DR+, CD3+CD8+CD56-CD69+, CD3+CD8+CD56-CD158a (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)7 роб.дн.2500
6004Імунологічні маркери несприятливості IVF: субпопуляції лімфоцитів (CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD4-CD8-, Т-хелпериб Т-цитотоксичні лімфоцити, CD4+/CD8+, NK-клітини, NK bright), індекс несприятливості (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)7 роб.дн.1400
6017Т-лімфоцити, CD4+7 роб.дн.370
6005Циркулюючі імунні комплекси7 роб.дн.420
6006Цитотоксична активність природних кілерів (цитотоксичність у свіввідношенні 10 РВМС/ 1 К562, 20 РВМС/ 1 К562) (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)7 роб.дн.1500
6011Компонент комплементу C32 роб.дн.250
6012Компонент комплементу C42 роб.дн.250
6018Фактор некрозу пухлин - альфа7 роб.дн.650
6016Інтерлейкін-6 (IL-6)2 роб.дн.800
6013Імуноглобулін IgА секреторний (слина)1 роб.дн.300
6007Імуноглобулін IgA загальний2 роб.дн.210
6008Імуноглобулін IgG загальний2 роб.дн.210
6009Імуноглобулін IgM загальний2 роб.дн.210

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

6103Визначення зиготності гену RHD10 роб.дн.2700
6104Визначення каріотипу пацієнта252700
6105Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 (ризик виникнення раку молочної залози)10 роб.дн.2000
6116ДНК-діагностика ризику розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1)8 роб.дн.1700
6117ДНК-діагностика ризику розвитку хвороби Крона (CARD15 3020insC; CARD15 Gly908Arg)8 роб.дн.1200
6106ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми201900
6107ДНК-діагностика муковісцидозу 10 роб.дн.2200
6108ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2)10 роб.дн.1400
6109ДНК-діагностика фенілкетонурії 10 роб.дн.1800
6118Генетика метаболізму кальцію (визначення генетичного поліморфізму гену VDR) плазма ЕДТА, методом ПЛР3 роб.дн.500
6110Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) букальний зішкріб, плазма ЕДТА, методом ПЛР3 роб.дн.500
6111Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР3 роб.дн.500
6112Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортакння крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1)) плазма ЕДТА, методом ПЛР3 роб.дн.1200
6113HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР3 роб.дн.750
6115ДНК-тест на батьківство (один зразок)10 роб.дн.4700
7101Панель «Весняні дерева»: rBet v 1 PR-10, мажорний алерген дерев родини букових, rBet v 2, rBet v 4 мінорний алерген дерев родини букових5 роб.дн.1200
7102Панель «Суміш трав злакових та лугових»: rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав5 роб.дн.1200
7103Панель «Трави злакові та бур’яни»: rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген злакових трав, nArt v 1 Полин мажорний алерген, nArt v 3 LTP Полин мажорний алерген, nAmb a 1 Амброзія мажорний алерген5 роб.дн.2100
7104Панель «Полин»: nArt v 1 Полин - мажорний алерген; nArt v 3 LTP, Полин, мажорний аллерген; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав5 роб.дн.1450
7105Панель «Амброзія»: nAmb a 1 Амброзія, мажорний алерген амброзії; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав5 роб.дн.1200
7022Рекомбінантні пилки тимофіївки та берези: пилок тимофіївки; Phl p1; Phl p5; пилок берези; rBet v1; rBet v22 роб.дн.900
7106Панель «Цвіль внутрішня»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum)5 роб.дн.1500
7107Панель «Цвіль зовнішня»: m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis cinerea)5 роб.дн.1500
7108Панель «Кліщі»: nDer p 1 кліщ домашнього пилу, rDer p 2 кліщ домашнього пилу, rDer p 10 тропоміозину, кліщ домашнього пилу5 роб.дн.1430
7109Визначення мінорного алергену «Кліщ домашнього пилу»: rDer p 10 тропоміозин5 роб.дн.550
7023Компоненти пилових кліщів: D. pteronyssinus; D. farineae; rDep p1; rDep p2; rDep p10; rDep p232 роб.дн.500
7110Cкринінг інгаляційної алергії «Phadiatop»5 роб.дн.800
7111Cкринінг харчової алергії «fx 5»: білок яйця, молоко, соя, пшениця, риба, арахіс5 роб.дн.700
7112Панель «Астма/Риніт/Екзема»: f1 Яєчний білок, f2 Коров'яче молоко, f4 Пшениця, f14 Соя, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака5 роб.дн.1300
7113Панель «Астма/Риніт»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m2 Cladosporium herbarum, rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rBet v 1 PR - 10 мажорний алерген дерев сімейства букових, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака, w6 Полин, m6 Alternaria, w1 Амброзія5 роб.дн.2470
7114Панель «Молоко»: f2 Коров'яче молоко, Казеїн (f78)5 роб.дн.480
7115Панель «Яєчний білок»: nGal d 2 Овальбумін яйця, nGal d 1 овомукоід яйця, nGal d 4 Лізоцим яйця, nGal d 3 кональбумін яйця, f75 Жовток яйця5 роб.дн.1400
7116Панель «Фрукти»: rPru p 1 PR-10, rPru p 3 LTP, rPru p 45 роб.дн.----
7117Панель «Передвакцинаційний»:c74 Желатин коров'ячий, nGal d 2 Овальбумін яйця, f45 Дріжджі5 роб.дн.1100
7118Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX (282 алергена)7 роб.дн.4900

АЛЕРГІЯ

7001Загальний IgE (загальний маркер алергії)1 роб.дн.240
7012Гліадин, антитіла IgA3 роб.дн.420
7002Гліадин, антитіла IgG3 роб.дн.420
7017Триптаза5 роб.дн.990
7018Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)3 роб.дн.400
7019Діаміноксидаза (ДАО)5 роб.дн.800
7005Панель №1 «Змішана»: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя2 роб.дн.----
7006Панель №2 «Інгаляційна»: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа2 роб.дн.1500
7007Панель №3 «Харчова»: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє борошно, кунжут, соя2 роб.дн.1500
7008Панель №4 «Педіатрична»: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична борошно, лісовий горіх, арахіс.2 роб.дн.1500
7015Панель №5 «Атопік 20-1»: Антитіла IgE до: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der. pteronyssinus/Der. farinаe, грибок Cladosp. herbarum /Alternaria alternata, пилок берези бородавчастої /дуба, пилок вільхи сірої /горіха, суміш 6 трав (пилок): грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, Загальний IgE (загальний маркер алергії), метод Western Blot2 роб.дн.1000
7024Панель №7 «Атопік Скрін» (54 показники): Der.pteronyssinus, Der. farineae, отрута бджоли медоносної, отрута оси звичайної, тарган-прусак, пил домашній, кішка епітелій, собака епітелій, кінь епітелій, Penicillium notatum, Cladosp.herbarum, Asp.fumigatus, Alternaria alternata, колосок духмяний, грястиця збірна, тимофіївка лугова, жито посівне, вільха сіра, береза, ліщина звичайна, дуб білий, кипарис вічнозелений, амброзія полинолиста, полин звичайний, подорожник ланцетолистий, латекс (молочний сік каучуконосних рослин), томат, морква, картопля, селера, яєчний білок, яєчний жовток, коров'яче молоко, тріска, краб, креветка, бичачий сироватковий альбумін, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн, яловичина, баранина, пивні дріжжі, пшеничне борошно, житнє борошно, рис, соєві боби, кунжут, арахіс, фундук, мигдаль, яблуко, ківі, абрикос, метод Western Blot
2 роб.дн.2200
7025Панель №8 «Трави та бур'яни»: колосок духмяний, грястиця збірна, тимофіївка лугова, жито посівне, амброзія полинолиста, полин звичайний, подорожник ланцетолистий, лобода біла, кропива, капуста польова, метод Western Blot

2 роб.дн.930
7016Панель №6 «Молоко+глютен» (6 показників): Антитіла IgE до: молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен, метод Western Blot4 роб.дн.950
7020Панель «Анестетики»: специфічні IgE до: ультракаїну (артикаїн), лідокаїну, новокаїну, мепівакаїну6 роб.дн.----
7021Панель «Антибіотики»: специфічні IgE до: пеніциліну G, пеніциліну V, ампіциліну, амоксіциліну, сульфаметаксазолу, цефалоспорину, офлоксацину, цефаклору, тетрацикліну, еритроміцину6 роб.дн.----
7011Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось2 роб.дн.4500
8055Харчова непереносимість FOX, визначення специфічних IgG до 286 антигенів продуктів харчування4 роб.дн.6000

ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ

ТВАРИНИ

8001Антитіла IgE до алергенів кішки (епітелій)2 роб.дн.280
8002Антитіла IgE до алергенів курки (перо)2 роб.дн.280
8003Антитіла IgE до алергенів морскої свинки (епітелій)2 роб.дн.280
8054Антитіла IgE до алергенів папуги (перо)2 роб.дн.280
8004Антитіла IgE до алергенів собаки (епітелій)2 роб.дн.280
8005Антитіла IgE до алергенів хом’яка (епітелій)2 роб.дн.280

ХАРЧОВІ

8061Антитіла IgE до алергенів альфа-лактоглобуліну2 роб.дн.280
8006Антитіла IgE до алергенів апельсинів2 роб.дн.280
8007Антитіла IgE до алергенів арахісу2 роб.дн.280
8062Антитіла IgE до алергенів бета-лактоглобуліну2 роб.дн.280
8008Антитіла IgE до алергенів бананів2 роб.дн.280
8009Антитіла IgE до алергенів глютену2 роб.дн.280
8010Антитіла IgE до алергенів вівсяного борошна2 роб.дн.280
8011Антитіла IgE до алергенів житнього борошна2 роб.дн.280
8012Антитіла IgE до алергенів кави2 роб.дн.280
8013Антитіла IgE до алергенів казеїна2 роб.дн.280
8014Антитіла IgE до алергенів какао2 роб.дн.280
8015Антитіла IgE до алергенів картоплі2 роб.дн.280
8016Антитіла IgE до алергенів коров’ячого молока2 роб.дн.280
8017Антитіла IgE до алергенів креветок2 роб.дн.280
8018Антитіла IgE до алергенів кукурудзяного борошна2 роб.дн.280
8060Антитіла IgE до алергенів кунжуту2 роб.дн.280
8019Антитіла IgE до алергенів курячого м’яса2 роб.дн.280
8020Антитіла IgE до алергенів лосося/сьомги2 роб.дн.280
8021Антитіла IgE до алергенів моркви2 роб.дн.280
8022Антитіла IgE до алергенів оселедцю2 роб.дн.280
8053Антитіла IgE до алергенів полуниці2 роб.дн.280
8023Антитіла IgE до алергенів пшеничного борошна2 роб.дн.280
8024Антитіла IgE до алергенів рису2 роб.дн.280
8025Антитіла IgE до алергенів свинини2 роб.дн.280
8026Антитіла IgE до алергенів соєвих бобів2 роб.дн.280
8027Антитіла IgE до алергенів судака2 роб.дн.280
8028Антитіла IgE до алергенів скумбрії2 роб.дн.280
8029Антитіла IgE до алергенів томатів2 роб.дн.280
8030Антитіла IgE до алергенів тріски2 роб.дн.280
8031Антитіла IgE до алергенів яблука2 роб.дн.280
8032Антитіла IgE до алергенів яєчного жовтка2 роб.дн.280
8033Антитіла IgE до алергенів яловичини2 роб.дн.280
8034Антитіла IgE до алергенів ячмінного борошна2 роб.дн.280
8035Антитіла IgE до алергенів яєчного білка2 роб.дн.280
8047Антитіла IgE до алергенів меду2 роб.дн.280

КЛІЩІ

8036Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus2 роб.дн.280
8037Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae2 роб.дн.280

ГРИБИ І ПЛІСНЯВА

8038Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum2 роб.дн.280
8039Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger2 роб.дн.280
8064Антитіла IgE до алергенів Alternaria alternata2 роб.дн.280
8063Антитіла IgE до алергенів Cladosporium herbarum2 роб.дн.280

ПАРАЗИТИ

8040Антитіла IgE до алергенів аскариди2 роб.дн.280

ДЕРЕВА

8051Антитіла IgE до алергенів берези2 роб.дн.280
8041Антитіла IgE до алергенів тополі2 роб.дн.280
8052Антитіла IgE до алергенів дуба2 роб.дн.280
8066Антитіла IgE до алергенів ліщини2 роб.дн.280

ТРАВИ

8042Антитіла IgE до алергенів амброзії звичайної карликової2 роб.дн.280
8043Антитіла IgE до алергенів кульбаби2 роб.дн.230
8044Антитіла IgE до алергенів полину звичайного2 роб.дн.230
8048Антитіла IgE до пилку квітів2 роб.дн.----
8050Антитіла IgE до алергенів вільхи2 роб.дн.280
8068Антитіла IgE до алергенів грястиці збірної2 роб.дн.280
8070Антитіла IgE до алергенів жита посівного2 роб.дн.280
8065Антитіла IgE до алергенів лобода біла2 роб.дн.280
8067Антитіла IgE до алергенів пшениці культивованої2 роб.дн.280
8069Антитіла IgE до алергенів тимофіївки лугової2 роб.дн.280

ДОМАШНІЙ ПИЛ

8045Антитіла IgE до алергенів пилу домашнього2 роб.дн.280

КОМАХИ

8046Антитіла IgE до алергенів таргана-прусака2 роб.дн.280

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

8057Антитіла IgE до алергенів ультракаїну (артикаїну)4 роб.дн.300
8056Антитіла IgE до алергенів новокаїну4 роб.дн.300
8058Антитіла IgE до алергенів лідокаїну4 роб.дн.300
8059Антитіла IgE до алергенів мепівакаїну4 роб.дн.300

ТЕСТИ НА НАЯВНІСТЬ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН

8101Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон1 роб.дн.700
8102Тест на амфетамін (сеча)1 роб.дн.200
8103Тест на барбітурати (сеча)1 роб.дн.200
8104Тест на бензодиазипіни (сеча)1 роб.дн.200
8105Тест на екстезі (сеча)1 роб.дн.200
8106Тест на кокаїн (сеча)1 роб.дн.200
8107Тест на марихуану (сеча)1 роб.дн.200
8108Тест на метамфетамін (сеча)1 роб.дн.200
8109Тест на опіат (морфін) (сеча)1 роб.дн.200
8110Тест на фенілциклидин (сеча)1 роб.дн.200

МОНІТОРИНГ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

6301Вальпроєва кислота3 роб.дн.270

ЕКСПРЕС-ТЕСТИ

1053Глюкоза, експрес-тест1 роб.дн.110
3027Гепатит B HbsAg (поверхневий антиген), експрес-тест1 роб.дн.200
3025Гепатит С (HCV антитіла), експрес-тест1 роб.дн.200
3026Сифіліс, експрес-тест1 роб.дн.200
3023Виявлення антитіл до ВІЛ, експрес-тест1 роб.дн.200
935Пакет №935 «Експрес-тест розширений (4 інфекції)»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла); ВІЛ- тест; Сифіліс1 роб.дн.730
936Пакет №936 «Експрес-тест на гепатити»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла)1 роб.дн.360

КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДІАГНОСТИЧНІ ПРОГРАМИ

9097Пакет №9097 «Рівень стресу»: Залізо (Fe); Магній (Mg); Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Тиреотропний гормон (TSH); Пролактин; Кортизол (в сироватці); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)3 роб.дн.1445
9088Пакет №9088 «Здорова жінка 50+»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Білірубін загальний; Глюкоза; Тригліцериди, Холестерин; Креатинін; Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Паратгормон; Тиреотропний гормон (TSH); Феритин1 роб.дн.1280
9089Пакет №9089 «Здоровий чоловік 45+»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Білірубін загальний; Глюкоза; Тригліцериди, Холестерин; Креатинін; Сечова кислота; D-димер; Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Паратгормон; Тиреотропний гормон (TSH); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт 1 роб.дн.1700
9094Пакет № 9094 «Здоровий чоловік 30+»: Холестерин; Тригліцериди; Тиреотропний гормон (TSH); Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Пролактин (PRL); Паратгормон; Креатинін; Глюкоза; Білірубін загальний; Амілаза панкреатична; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Інгібін B5 роб.дн.2000
9093Пакет № 9093 «Здорова жінка 30+»: Холестерин; Тиреотропний гормон (TSH); Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Креатинін; Гомоцистеїн; Глюкоза; Білірубін загальний; Амілаза панкреатична; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ)1 роб.дн.1200
9090Пакет №9090 «Здорова дитина»: Білірубін загальний; Глюкоза; Загальний білок; Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)1 роб.дн.560
9076Пакет №76 «Передвакцинаційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Загальний IgE (загальний маркер алергії)1 роб.дн.575
9077Пакет №77 «Напруженість імунітету (антитіла IgG до кору, краснухи, паротиту)»: Вірус кору, антитіла IgG; Краснуха (Rubella), антитіла IgG; Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG4 роб.дн.775
9041Пакет №41 «Передопераційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Аналіз сечі загальний; Глюкоза крові; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR); ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) - сумарні антитіла+антиген; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR)2 роб.дн.2310
989Пакет №989 «Детокс комплекс»: ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; Тригліцериди; Холестерин; g – глутамілтранспептидаза; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Глюкоза; Загальний білок; Тиреотропний гормон (TSH)1 роб.дн.1140
933Пакет №933 «Проблеми зайвої ваги»: Тиреотропний гормон (TSH); Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Холестерин; ЛП низької щільності1 роб.дн.890
934Пакет №934 «Проблеми зайвої ваги розширений»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Тестостерон загальний (TES); Пролактин; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Глюкоза; Глікозильований гемоглобін (HbA1c)1 роб.дн.2720
9047Пакет №47 «Метаболічний»: Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Лужна фосфатаза; Лактатдегідрогеназа; Холестерин; Тригліцериди; Ліпопротеїди низької щільності; Ліпопротеїди високої щільності; Загальний білок; Сечовина; Сечова кислота; Креатинін; Амілаза; Ліпаза; Глюкоза; Натрій; Калій; Кальцій; Залізо; Тиреотропний гормон (TSH); С-реактивний білок високочутливий (hsCRP); Креатинфосфокіназа загальна (КФК)1 роб.дн.3020
020Пакет №020 «Метаболічний №1»: Гомоцистеїн ; Феритин ; Фолієва кислота; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Лактат; Магній (Mg); Кальцій іонізований (iСа); Мідь (Cu); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Креатинін; Загальний білок; Глюкоза; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми; Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.; Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма; Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма6 роб.дн.7680
021Пакет №021 «Метаболічний №2»: Гомоцистеїн ; Феритин ; Фолієва кислота; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Лактат; Магній (Mg); Кальцій іонізований (iСа); Мідь (Cu); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Креатинін; Загальний білок; Глюкоза; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми; Діаміноксидаза (ДАО); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.; Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма; Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма; Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+Ig; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG; Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG; Трихінели (Trichinella), антитіла IgG; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР; Кальпротектин в калі - кількісн.6 роб.дн.11500
022Пакет № 022 «Метаболічний №3»: Гомоцистеїн ; Феритин ; Фолієва кислота; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Лактат; Магній (Mg); Кальцій іонізований (iСа); Мідь (Cu); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Креатинін; Загальний білок; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми; Діаміноксидаза (ДАО); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.; Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма; Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма; Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+Ig; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG; Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG; Трихінели (Trichinella), антитіла IgG; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР; Кальпротектин в калі - кількісн.; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ); Холестерин; Індекс HOMA-IR: Інсулін, Глюкоза в крові.6 роб.дн.11940
023Пакет № 023 «Метаболічний №4»: Гомоцистеїн ; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Фолієва кислота; Феритин; Кальцій іонізований (iСа); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Магній (Mg); Мідь (Cu); Лужна фосфатаза; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Глюкоза; Сечова кислота; Сечовина; Креатинін; Загальний білок; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Лактат; Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) букальний зішкріб, плазма ЕДТА, методом ПЛР; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми4 роб.дн.6370
9096Пакет № 9096 «Для тих, хто займається спортом»: Холестерин; Тиреотропний гормон (TSH); Тестостерон загальний (TES); Сечовина; Сечова кислота; Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Натрій (Na); Креатинін; Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Кортизол; Калій (K); Кальцій (Ca); Загальний білок; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Альбумін1 роб.дн.1700
986Пакет №986 «Здорове волосся»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Цинк (Zn) (плазма гепарин); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH)1 роб.дн.975
987Пакет №987 «Дитячий»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій (Ca); Залізо (Fe)1 роб.дн.800
988Пакет №988 «Дитячий розширений»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших; Тиреотропний гормон (TSH); Глюкоза; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Кальцій іонізований (iСа); Креатинін; Залізо (Fe); Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Гамма-глутамілтранспептидаза1 роб.дн.1910
9052Пакет №52 «Дієта»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Тимолова проба; Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Глюкоза; Загальний білок; Альбумін; Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); С-реактивний білок (CRP); Сечовина; Креатинін; Сечова кислота; Лужна фосфатаза; Амілаза; Калій (K); Натрій (Na); Магній (Mg); Кальцій (Ca); Фосфор (P); Хлор (Cl); Залізо (Fe); Розгорнутий аналіз крові; Загальний аналіз сечі4 роб.дн.3280

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

9010Пакет№10 «Печінкові проби №1»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза1 роб.дн.720
970Пакет №970 «Печінкові проби №2»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; g – глутамілтранспептидаза; Загальний білок; Білірубін загальний1 роб.дн.640
9054Пакет №54 «Оцінка стану печінки»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Тимолова проба; Загальний білок; Лактатдегідрогеназа (LDH); Лужна фосфатаза; Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Білірубін загальний, прямий, непрямий4 роб.дн.1170
953Пакет №953 «Білкові фракції+Заг. білок»: Загальний білок; альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г4 роб.дн.330
961Пакет №961 «Біохімія загальна»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Креатинін; Сечовина; Загальний білок; Глюкоза1 роб.дн.990
962Пакет №962 «Біохімічний №1»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаз; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок; Креатинін; Сечовина; Глюкоза; Амілаза панкреатична; Альфа-амілаза; Холестерин; Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Коефіцієнт атерогенності1 роб.дн.1560
969Пакет №969 «Біохімічний №2»: Білірубін загальний; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Креатинін; Сечовина; Загальний білок1 роб.дн.640
9011Пакет №11 «Ниркові проби №1»: Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Азот сечовини1 роб.дн.420
978Пакет №978 «Ниркові проби №2»: Креатинін; Сечовина; Сечова кислота1 роб.дн.325
974Пакет №974 «Ниркові проби №3»: Креатинін; Сечовина; Загальний білок1 роб.дн.325
952Пакет №952 «Загальний стан нирок»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Креатинін; Сечовина1 роб.дн.510
9060Пакет №60 «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; Альбумін; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота4 роб.дн.755
9071Пакет №71 «Гемодіаліз»: Паратгормон; Кальцій (Ca); Фосфор (P); Насичення трансферину залізом; Феритин1 роб.дн.870
9072Пакет №72 «Біохімія для Фібро Теста»: Білірубін загальний; Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT); Гаптоглобін; Аланінамінотрансфераза (ALT); Аполіпопротеїн А-1; альфа-2-макроглобулін3 роб.дн.865

ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

9043Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності)1 роб.дн.480
9062Пакет №62 «Ліпідограма ПЛЮС»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Гомоцистеїн; Вітамін В-12 (ціанокобаламін); Фолієва кислота; Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР3 роб.дн.1710
971Пакет№971 «Ліпідний №1»: Тригліцериди; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності1 роб.дн.440

МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ

9012Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій (Ca); Кальцій іонізований (iСа); Залізо (Fe); Фосфор (P); Цинк (Zn); Мідь (Cu)1 роб.дн.1340
9013Пакет №13 «Електроліти №1»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl); Кальцій іонізований (iСa); рН крові1 роб.дн.560
976Пакет №976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2»: Калій (K); Натрій (Na); Кальцій іонізований (iСа)1 роб.дн.360
980Пакет №980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3»: Калій (K); Натрій (Na); Хлор (Cl)1 роб.дн.305

РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

9014Пакет №14 «Ревмопроби №1»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор - якісн.1 роб.дн.295
9055Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; С-реактивний білок (CRP); Ревматоїдний фактор; Антистрептолізин-О (АСЛ-О)4 роб.дн.630
964Пакет №964 «Ревмопроби (кількісно) №3»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (кількісне визначення)1 роб.дн.365
973Пакет №973 «Ревмопроби №4»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (якісне визначення); Загальний білок; Альбумін1 роб.дн.500
955Пакет №955 «Моніторинг та діагностика ревматоїдного артриту»: Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР); С-реактивний білок (CRP)3 роб.дн.550
9095Пакет № 9095 «Здорові суглоби»: Сечова кислота; С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (кількісне визначення)1 роб.дн.450

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

951Пакет №951 «Лабораторний скринінг»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза (експрес-тест)1 роб.дн.395

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ

9015Пакет №15 «Стан судин»: Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності); Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); D-димер1 роб.дн.800
956Пакет №956 «Моніторинг стану системи гемостазу»: Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген по Клаусу, INR); Загальний аналіз крові (12 показників); D-димер1 роб.дн.720

МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

9040Пакет №40 «Цервікальний скринінг - 1»: ПАП-тест на склі (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу); Мікроскопія урогенітального мазка; Папіломавірус Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР2 роб.дн.1130
919Пакет №919 «Цервікальний скринінг - 2»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 3 роб.дн.1130
992Пакет №992 «Цервікальний скринінг - 3»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Генотипування ВПЛ 12 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 3 роб.дн.1190
918Пакет №918 «Патологія шийки матки»: Цитологічне дослідження (зішкріб з цервікального каналу); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА); Генотипування ВПЛ 14 типів кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 3 роб.дн.1300
920Пакет №920 «Профілактичний огляд»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014); Мікроскопія урогенітального мазка3 роб.дн.590

ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

9005Пакет №5 «Гепатит В скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит В (HВV), плазма, методом ПЛР - якісн.3 роб.дн.1750
9006Пакет №6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Гепатит С (HCV), плазма, методом ПЛР - якісн.3 роб.дн.1550
9007Пакет №7 «Гепатити А, В, С скринінг»: Гепатит А (антитіла IgM); Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза2 роб.дн.1810
9086Пакет №9086 «Скринінг ВІЛ 1/2 + Гепатити В, С (методом ПЛР)»: Вірус гепатиту В (HВV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісн.; Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісн.; ВІЛ 1/2 (HIV 1/2) (плазма крові) методом ПЛР, якісн.3 роб.дн.1600

TORCH – ІНФЕКЦІЇ

9033Пакет №33 «TORCH-інфекції для вагітних»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ); Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG); Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgА; Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG2 роб.дн.2190
9034Пакет №34 «TORCH-інфекції IgM»: Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgМ; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgМ; Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA)2 роб.дн.1070
9035Пакет №35 «TORCH-інфекції IgG»: Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG; Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла IgG; Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA)2 роб.дн.1070
968Пакет №968 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgМ2 роб.дн.1080
963Пакет №963 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgG3 роб.дн.1080
981Пакет №981 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ; Краснуха (Rubella) антитіла IgМ; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ)2 роб.дн.860
977Пакет №977 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG; Краснуха (Rubella) антитіла IgG; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG)2 роб.дн.860
9036Пакет №36 «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (CMV), плазма, методом ПЛР - якісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма, методом ПЛР; Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЛР; Епштейнa-Барр вірус, плазма, методом ПЛР; Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), плазма методом ПЛР; Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу3 роб.дн.1660

ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

9037Пакет №37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Уреаплазма (Ureaplasma parvum)2 роб.дн.1115
9038Пакет №38 «Урогенітальний скринінг ПЛР розширений»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Уреаплазма (Ureaplasma parvum); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Кандида (Candida albicans); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР 2 роб.дн.2750
9039Пакет №39 «Урогенітальний скринінг (для жінок)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма; Мікроскопія урогенітального мазка; Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини; Хламідія (Chlamydia trachomatis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР; Трихомона (Trichomonas vaginalis) ПЛР; Кандида (Candida albicans) ПЛР; Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР; Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР; Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР 5 роб.дн.3460
9048Пакет №48 «Урогенітальний скринінг (для чоловіків)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма; Мікроскопія урогенітального мазка; Хламідія (Chlamydia trachomatis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР; Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР; Трихомона (Trichomonas vaginalis); Кандида (Candida albicans) ПЛР; Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР; Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР; Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР 5 роб.дн.3290
901Пакет №901 «Урогенітальний ПЛР №1»: Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.690
902Пакет №902 «Урогенітальний ПЛР №2»: Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР - кількісн.2 роб.дн.----
903Пакет №903 «Урогенітальний ПЛР №3»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін. методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.420
904Пакет №904 «Урогенітальний ПЛР №4»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР - кількісн.2 роб.дн.----
906Пакет №906 «Урогенітальний ПЛР №5»: Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) - якісн.; Трихомона (Trichomonas vaginalis) - якісн.; Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) - кількісн.; Хламідія (Chlamydia trachomatis) - кількісн.; Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) - якісн.; Квант-4 ВПЛ (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) - кількісне дослідження на наявність ПВЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time 3 роб.дн.----
907Пакет №907 «Урогенітальний ПЛР №6»: Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.1560
908Пакет №908 «Урогенітальний ПЛР №7»: Цитомегаловірус (Cytomegalovirus); Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча біоптат, методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.1645
910Пакет №910 «Урогенітальний ПЛР №8»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.1330
911Пакет №911 «Урогенітальний ПЛР №9»: Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.1210
914Пакет №914 «Урогенітальний ПЛР №10»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.690
967Пакет №967 «Урогенітальний ПЛР №11»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.1140
972Пакет №972 «Урогенітальний ПЛР №12»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.890
975Пакет №975 «Урогенітальний ПЛР №13»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.910
979Пакет №979 «Урогенітальний ПЛР №14»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.690
984Пакет №984 «Урогенітальний ПЛР №15»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.910
985Пакет №985 «Урогенітальний ПЛР №16»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.690
909Пакет №909 «Урогенітальний ПЛР №17»: Папіломавірус Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.2 роб.дн.2030
917Пакет №917 «Урогенітальний ПЛР №18»: Папіломавірус Генотипування ВПЛ 12 типів (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип) зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока; Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.3 роб.дн.1260
912Пакет №912 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №1»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма5 роб.дн.1520
913Пакет №913 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №2»: Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.; Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) - якісне дослідження з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма5 роб.дн.2300
915Пакет №915 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №3»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Трихомона (Trichomonas vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма5 роб.дн.1290
916Пакет №916 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №4»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма5 роб.дн.1290
905Пакет №905 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №5»: Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР - якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма5 роб.дн.800
983Пакет №983 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №6»: Хламідія (Chlamydia trachomatis); Міколазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР - якісн.; Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма5 роб.дн.1660
991Пакет №991 «Урогенітальний (12 ІПСШ)»: Міколазма (Mycoplasma hominis); Мікоплазма (Mycoplasma genitalium); Уреаплазма (Ureaplasma spp.); Кандида (Candida albicans); Гарднерелла (Gardnerella vaginalis); Хламідія (Chlamydia trachomatis); Трихомона (Trichomonas vaginalis); Гонорея (Neisseria gonorrhoeae); Цитомегаловірус (Cytomegalovirus); Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип); Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) зішкріб, методом ПЛР - якісне визначення3 роб. дн.2590

ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ

9042Пакет №42 «Глистні інвазії»: Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella), антитіла IgG2 роб.дн.1810

ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ

9049Пакет №49 «Діагностика глютен-залежних захворювань»: Загальний IgE (загальний маркер алергії); Загальний IgA; IgE до алергенів пшеничного борошна; IgE до алергенів житнього борошна; IgE до алергенів ячмінного борошна; IgE до алергенів вівсяного борошна; IgE до алергенів глютену; Целіакія, панель І: IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF); Целіакія, панель ІІ: IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Амілаза; Загальний білок; Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Аналіз кала загальний (копрограма)4 роб.дн.5220

ІНШІ ІНФЕКЦІЇ

9053Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot4 роб.дн.1200
3460Бореліоз, антитіла IgG+IgM LineBlot: (Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii; VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; VlsE Bg: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia garinii; LBa: ліпід Borrelia afzelii; LBb: ліпід Borrelia burgdoferi; p83 Ba: білок мембранних везикул Borrelia afzelii; p41 Bg: нативний флагелін Borrelia garinii; p39 Bg: нативний BmpA Borrelia garinii; p25: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii; р58; р21; р19; р18; Антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; p41: нативний флагелін Borrelia afzelii; p39: нативний BmpA Borrelia afzelii; p25 Ba: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia afzelii; p25 Bb: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia burgdoferi; p25 Bg: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii) метод Western Blot4 роб.дн.1700

КОРОНАВІРУС

9082Пакет №9082 «Діагностика COVID-19 (ПЛР + IgG + IgM)»: Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), зішкріб з ротоглотки, носоглотки, методом ПЛР Real-Time - якісн.; Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM; Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG (методом ІФА)1 роб.дн.1080
9083Пакет №9083 «Контроль здоров'я після COVID-19»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); D-димер; Феритин; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза1 роб.дн.1360
9084Пакет №9084 «Маркери запалення при COVID-19»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); D-димер; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); Феритин; С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) - кількісн.; Інтерлейкін-6 (IL-6) 2 роб.дн.1920
9091Пакет № 9091 «Здоров'я при запаленні COVID-19, Грипом та ін. вірусними захворюваннями»: Загальний аналіз крові (12 показників); Феритин; C-реактивний білок (кількісне визначення); Прокальцитонін1 роб.дн.1140
9092Пакет № 9092 «Здоров'я після COVID-19, Грипу та ін. вірусних захворювань»: Загальний аналіз крові (12 показників); D-димер; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); Холестерин1 роб.дн.830

АНЕМІЯ

9001Пакет №1 «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В12; Еритропоетин1 роб.дн.1470
9002Пакет №2 «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо (Fe); Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна; Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)1 роб.дн.460
954Пакет №954 «Моніторинг анемії»: Загальний аналіз крові (12 показників); Залізо (Fe); Феритин; Трансферин; Фолієва кислота; Вітамін В121 роб.дн.1130
9098Пакет №9098 «Виключіть анемію!»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Вітамін В12; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота1 роб.дн.900

ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ

9024Пакет №24 «Тиреоїдний №1»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO)1 роб.дн.580
9025Пакет №25 «Тиреоїдний №2»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)1 роб.дн.580
9026Пакет №26 «Тиреоїдний №3»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4)1 роб.дн.360
9027Пакет №27 «Тиреоїдний розширений №4»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін загальний (T3); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)1 роб.дн.1350
9028Пакет №28 «Тиреоїдний №5 (онко)»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Тиреоглобулін (TG); Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)1 роб.дн.930
9045Пакет №45 «Тиреоїдний №6»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Кальцитонін1 роб.дн.945
9046Пакет №46 «Тиреоїдний №7»: Тиреоглобулін (TG); Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)3 роб.дн.620
9050Пакет №50 «Тиреоїдний №8»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG); Антитіла до тиреопероксидази (APO)1 роб.дн.990
940Пакет №940 «Тиреоїдний №9»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4)1 роб.дн.540
942Пакет №942 «Тиреоїдний №10»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Трийодтиронін вільний (FT3); Кальцитонін1 роб.дн.900
943Пакет №943 «Тиреоїдний №11»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин загальний (T4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Трийодтиронін вільний (FT3)1 роб.дн.765
945Пакет №945 «Тиреоїдний №12»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO)1 роб.дн.585
965Пакет №965 «Тиреоїдний №13»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)1 роб.дн.810
998Пакет №998 «Тиреоїдний №14»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO)1 роб.дн.765
941Пакет №941 «Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)1 роб.дн.630
944Пакет №944 «Аутоімунні порушення щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH); Tрийодтиронін загальний (T3); Тироксин загальний (T4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)1 роб.дн.990
946Пакет №946 «Діагностика дифузного токсичного зобу»: Тиреотропний гормон (TSH); Трийодтиронін вільний (FT3); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)3 роб.дн.965
947Пакет №947 «Моніторинг раку ЩЗ»: Тиреоглобулін (TG); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)1 роб.дн.440
948Пакет №948 «Діагностика злоякісних новоутворень ЩЗ»: Тиреоглобулін (TG); Кальцитонін1 роб.дн.575
949Пакет №949 «Моніторинг стану ЩЗ у післяопераційному періоді»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Тиреоглобулін (TG); Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)1 роб.дн.800

РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ

9023Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону1 роб.дн.430
9022Пакет №22 «Репродуктивний»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Прогестерон; Естрадіол (E2); Пролактин; Тестостерон загальний (TES); Тестостерон вільний (FTES); Індекс вільного тестостерону; Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG); ДГЕА-сульфат (DHEA-S)1 роб.дн.1870
923Пакет №923 «Гормональна вісь»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES)1 роб.дн.1060
924Пакет №924 «Гормональні порушення №1»: Пролактин; Прогестерон; Тестостерон вільний (FTES)1 роб.дн.645
925Пакет №925 «Гормональні порушення №2»: Кортизол; ДГЕА-сульфат (DHEA-S); Тестостерон вільний (FTES)1 роб.дн.735
926Пакет №926 «Гормональні порушення №3»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2); Тестостерон загальний (TES)1 роб.дн.1220
927Пакет №927 «Гормональні порушення №4»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES)1 роб.дн.1260
928Пакет №928 «Гормональні порушення №5»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH)1 роб.дн.1440
929Пакет №929 «Гормональні порушення №6»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Естрадіол (E2); Тестостерон вільний (FTES); Тестостерон загальний (TES); Тиреотропний гормон (TSH); Антимюллерів гормон (АМГ)3 роб.дн.1945
922Пакет №922 «Гормональні порушення №7»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Естрадіол (E2)1 роб.дн.610
921Пакет №921 «Гормональні порушення №8»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин1 роб.дн.620
930Пакет №930 «Вплив дефіциту вітаміну D на репродуктивний вік жінки»: Антимюллерів гормон (АМГ); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)3 роб.дн.950
931Пакет №931 «Гіперпролактинемія»: Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Пролактин1 роб.дн.565
932Пакет №932 «Мамологічний розширений»: Тиреотропний гормон (TSH); Tрийодтиронін загальний (T3); Тироксин загальний (Т4); Прогестерон; Пролактин; Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Естрадіол (E2); Тестостерон загальний (TES)1 роб.дн.1760
966Пакет №966 «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Пролактин; Прогестерон; Естрадіол (E2)1 роб.дн.1015
997Пакет №997 «Cпіввідношення ЛГ/ФСГ»: Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ1 роб.дн.415
990Пакет №990 «Контроль 1 фази МЦ і преовуляторного періоду»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Естрадіол (E2)1 роб.дн.820
993Пакет №993 «Контроль 2 фази МЦ»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH)1 роб.дн.820
994Пакет №994 «Контроль 2 фази МЦ №2»: Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S); Лютеїнізуючий гормон (LH); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (FSH)1 роб.дн.1040
995Пакет №995 «Гіперандрогенні порушення №1»: Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S); 17-ОН-оксипрогестерон; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону2 роб.дн.830
996Пакет №996 «Оцінка оваріального резерву»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Інгібін B; Антимюллерів гормон3 роб.дн.1270

ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

9073Пакет №9073 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру вагітності для перерахунку ризику вроджених вад з використанням програмного забезпечення Astraya: PAPP + β - ХГЛ вільний (Cobas e411, Roche)» *Без розрахунку ризику3 роб.дн.800
9031Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 52 роб.дн.490
9032Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат.; Естріол некон’югований (Е3); Альфафетопротеїн (AFP); Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 52 роб.дн.530
959Пакет №959 «Скринінг 1 триместру вагітності»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ)1 роб.дн.480
960Пакет №960 «Скринінг 2 триместру вагітності»: Альфафетопротеїн (AFP); Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат; Естріол некон’югований (Е3)1 роб.дн.520
9063Пакет №63 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність І триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр)5 роб.дн.----
9064Пакет №64 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність ІІ триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр); Тест на толерантність до глюкози5 роб.дн.----
9065Пакет №65 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність І триместру (розширений)» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр); Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix); ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)5 роб.дн.----
9066Пакет №66 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність ІІ триместру (розширений)» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр); Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix); ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)5 роб.дн.----
9067Пакет №67 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія І триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр); Антитіла по системі резус (Rh); Антитіла по системі АВ0 (гемолізини); Тест на толерантність до глюкози.5 роб.дн.----
9068Пакет №68 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія ІІ триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр); Антитіла по системі резус (Rh); Антитіла по системі АВ0 (гемолізини); Тест на толерантність до глюкози.
5 роб.дн.----
9069Пакет №69 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія І триместру» (розширений) (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр); Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix); ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014); Антитіла по системі резус (Rh); Антитіла по системі АВ0 (гемолізини); Тест на толерантність до глюкози.5 роб.дн.----
9070Пакет №70 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія ІІ триместру (розширений)» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Аналіз кала загальний (копрограмма); Бак дослідження сечі; Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2); Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр); Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix); ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)Антитіла по системі резус (Rh); Антитіла по системі АВ0 (гемолізини); Тест на толерантність до глюкози.5 роб.дн.----

ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ

9008Пакет №8 «Діабет»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в кровія; Глікозильований гемоглобін; С-пептид1 роб.дн.720
9009Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові1 роб.дн.330
9051Пакет №51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін; Індекс HOMA-IR; Інсулін; Глюкоза в крові1 роб.дн.505
958Пакет №958 «Моніторинг діабету»: Глікозильований гемоглобін; С-пептид1 роб.дн.420

ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ

9029Пакет №29 «Стан кісткової тканини»: Кальцій; Фосфор; Паратгормон; Остеокальцин; Кальцитонін; Пірилінкс Д2 роб.дн.1510
9030Пакет №30 «Паратиреоїдний»: Паратгормон; Фосфор (Р); Кальцій іонізований (iСа)1 роб.дн.485
957Пакет №957 «Обстеження на дефіцит вітаміну Д»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Кальцій іонізований (iСа), Фосфор (P)3 роб.дн.675
9059Пакет №59 «Фосфорно-кальцієвий обмін»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Кальцій іонізований (iСа); Паратгормон; Фосфор (P)3 роб.дн.890

СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ

9056Пакет №56 «Серцево-судинний»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Калій (K); Натрій (Na); Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT); Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ); Тропонін I; Гомоцистеїн1 роб.дн.1580
9057Пакет №57 «Діагностика інфаркту міокарда»: Тропонін I; Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)1 роб.дн.465
9058Пакет №58 «Кардіопакет»: NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону); Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ); Холестерин2 роб.дн.1350
9061Пакет №61 «Атеросклероз» (ризик виникнення серцево-судинної недостатності): Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Гомоцистеїн; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR); D-димер1 роб.дн.1620

ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ

950Пакет №950 «Кортизол»: Кортизол (сироватка крові); Кортизол (сеча)2 роб.дн.580
9075Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (забір біоматеріалу до 15:00 за адресою: м.Київ, вул. Л.Мацієвича, 5/1)3 роб.дн.1200
9016Пакет №16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125); Індекс ROMA; Альфафетопротеїн (АФП); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)2 роб.дн.1320
9017Пакет №17 «Онкопанель загальна»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Онкомаркер шлунку СА 72-4; Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1; Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози); Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)5 роб.дн.1755
9018Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ 4); Онкомаркер яєчників (СА 125)2 роб.дн.720
9019Пакет №19 «Чоловіча онкопанель»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт; Простатична кисла фосфатаза (РАР)1 роб.дн.1050
9020Пакет №20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: Раково-ембріональный антиген (РЕА); Альфафетопротеїн (АФП); Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт; Простатична кисла фосфатаза (PAP); Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко1 роб.дн.1275
9021Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт1 роб.дн.400
937Пакет №937 «Урологічний (онко)»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Тестостерон загальний (TES)1 роб.дн.650
938Пакет №938 «Онкологічна панель для жінок»: Тиреоглобулін (TG); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125)1 роб.дн.1115
939Пакет №939 «Онкологічна панель для жінок розширена»: Тиреоглобулін (TG); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ-4); Онкомаркер яєчників (СА-125)2 роб.дн.1530
9099Пакет №9099 «Виявляємо онкоризики у жінок»: Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9); Раково-ембріональный антиген (РЕА); Індекс ROMA; Онкомаркер яєчників (НЕ-4); Онкомаркер яєчників (СА-125)2 роб.дн.1100

АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

9003Пакет №3 «Антифосфоліпідний синдром»: Вовчаковий антикоагулянт; Антифосфоліпідні антитіла IgG; Антифосфоліпідні антитіла IgM3 роб.дн.1010
9004Пакет №4 «Аутоімунний»: Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС); Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА); Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen); Антитіла до тиреотропного гормону (АТG); Антитіла до тиреопероксидази (АРО)3 роб.дн.1570

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

9044Пакет №44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний; Імуноглобулін IgG загальний; Імуноглобулін IgM загальний; Загальний IgE (загальний маркер алергії)2 роб.дн.780
935Пакет №935 «Експрес-тест розширений (4 інфекції)»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла); ВІЛ- тест; Сифіліс1 роб.дн.730
936Пакет №936 «Експрес-тест на гепатити»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит C (HCV антитіла)1 роб.дн.360

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

0001Забір матеріалу в стерильний контейнер (слина, сеча, кал та ін.)20
0003Забір урогенітального матеріалу у чоловіків70
0004Забір урогенітального матеріалу у жінок + дзеркало70
0005Забір урогенітального матеріалу у жінок70
0006Забір крові (венозна чи капілярна) в 1 пробірку50
0007Забір крові (додаткова пробірка)10
0035Забір крові на LE клітини80
0008Забір матеріалу для бакдослідження50
0016Забір матеріалу на демодекс25
0017Забір матеріалу на патгриби25
0018Забір матеріалу для ПЛР COVID50
0030Забір матеріалу для ПЛР діагностики20
0019Забір матеріалу для мікроскопічного дослідження (назоцитограма та ін.)20
0020Забір матеріалу для ДНК-теста на батьківство150
0015Стерильний контейнер (слина, сеча, кал та ін.)20
0025Розхідні матеріали для дослідження кортизолу (слина, сеча)30
0010Виїзд медичної сестри за адресою пацієнта в межах міста500
00109Виїзд медичної сестри за адресою пацієнта за місто (радіус 5-30 км)800

Більш детально про аналізи

Загальний аналіз крові

Для чого потрібен аналіз крові

Загальний, або клінічний, аналіз крові є однією з найпоширеніших первинних діагностичних і профілактичних процедур. Цей факт легко пояснити. Кожен патологічний процес, що відбувається в організмі, незмінно позначиться на складі крові, причому часто покаже специфічні ознаки. Тому для визначення курсу лікування загальний аналіз крові — це один з найшвидших і інформативних методів.

Інфекції

TORCH-інфекції

Аналіз крові на TORCH-інфекції

Аналіз крові на TORCH-комплекс зазвичай входить в комплексне обстеження при вагітності і дозволяє виявити чотири захворювання, що викликають внутрішньоутробне інфікування плода: токсоплазмоз, краснуху,  цитомегаловірус і герпес.

Небезпека інфекцій TORCH-комплексу в тому, що при первинному зараженні під час вагітності вони можуть викликати внутрішньоутробне інфікування плода з ураженням систем і органів, підвищуючи ризик викидня, мертвонародження, вроджених вад і пороків розвитку.

Інша інформація

Наші лікарі, що мають професійний досвід роботи. Та неодноразово зарекомендували себе, як справжні професіонали.

Більш детальна інформація про нашу клініку, лікарів, історію сьворення та обладнання на якому ми працюємо.

Наша контактна інформація для зв’язку з нами, а такж мапа де більш детально можна побачити наше розташування.

Бажаєте знати більше або зробити запис

на прийом?

Перейдіть до нашої контактної форми і сористайтесь нашими контактними даними.